نرم افزار RSTUDIO (نسخه جدید 2018)

بدلیل این که کار کردن با نرم افزار R به قدری سخت و دشوار می‌باشد لذا برنامه RStudio یعنوان واسطه میان افراد و R بوجود آمده و انجام فعالیت‌ها را به قدری آسان نموده است.

**برای دانلود برنامه ابتدا فیلترشکن خود را روشن نموده و سپس به لینک زیر بروید:

https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/#download