همایش روز ملی آمار 94

دکتر احمد عباسی؛ رییس دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان مهندس مهرداد نوروزی؛ کارشناس معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان دکتر بهروز فتحی؛ عضو هیئت علمی گروه آمار و رییس دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان