درباره ما

WP Google Maps Error

In order for your map to display, please make sure you insert your Google Maps JavaScript API key in the Maps->Settings->Advanced tab.

انجمن علمی آمار دانشگاه گیلان، پس از مدت ها در سال 1393 مجددا احیا شده و شروع به فعالیت کرد.

 

 

نشانی: گیلان، رشت، بلوار نامجو، دانشکده علوم ریاضی، ساختمان کوشیار، طبقه همکف، دفتر انجمن های علمی دانشکده علوم ریاضی