آرشیو برچسب: آمارگیری

انتشار چکیده نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار پاییز 1394

بنا بر اعلام مرکز آمار ایران: نرخ بیکاری کل کشور10.7 درصد بوده که نسبت به پاییز 1393، 0.2 درصد افزایش داشته است. نرخ بیکاری جوانان 15تا 24 ساله، 25.4 درصد اعلام شده است که در نقاط شهری 27.8 درصد و در نقاط روستایی 20.8 درصد بوده است. همچنین این نرخ در بین مردان 22 درصد و در بین زنان 40.2 ...

متن کامل »